نوشته‌ها

عملکرد مغز
,

پردازش اتفاقات خوب و بد توسط مغز چگونه صورت می گیرد؟ چرا رفتار های انسان در مواجهه با آن ها متفاوت است؟

در ابتدا عملکرد کلی مغز را به طور خلاصه بیان می کنیم. سپس به بررسی مطالعه ای می پردازیم که قسمت های از مغز را شناسایی می کند که در پردازش اتفاقات خوب و بد نقش دارند. عملکرد مغز چیست؟ عملکردهای مغز به عنوان بخشی از سیستم عصبی مرکزی، بسیار…