نوشته‌ها

عوامل محرک افسردگی در زنان را بشناسید

تحقیقات نشان می دهد که اختلال افسردگی اساسی (MDD) زنان بیش از مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. بلوغ آغاز این تفاوت است ، اما تغییرات هورمونی تنها دلیل آن نیست. سایر مسائل بهداشتی ، ژن ها و فقر نیز می تواند منجر به افزایش تعداد افسردگی در زنان شود…