نوشته‌ها

10 راه باهوش شدن

10 راه با هوش شدن

فکر کردن به اینکه هوش بعنوان چیزی است که شما به سادگی با آن متولد شده اید آسان است. اگرچه هوش یک ویژگی مشخص نیست. هوش یک توانایی قابل تغییر و انعطاف پذیر برای یادگیری و تحریک مغز شما است که می تواند با گذشت زمان بهبود یابد. نکته اصلی این است که عا…