نوشته‌ها

آلرژی غذایی
,

9 غذای رایج که باعث ایجاد حساسیت می شوند!!

مقدمه زمانی که مردم غذا می خورند، ممکن است موادی را مصرف کنند که می توانند واکنش های آلرژیک را تحریک کنند. اگرچه افراد می توانند به دلیل غذاهای زیاد این واکنش ها را داشته باشند، اما تعداد انگشت شماری از غذاها باعث ایجاد حساسیت می شوند. بعضی غذا…