نوشته‌ها

درد پا

9 علت درد پا هنگام راه رفتن و راه های درمانی آن

درد پا و منشأ آن پا شامل بسیاری از استخوان های کوچک است که می توانند هنگام آسیب دیدگی و ناهماهنگی ، یا هنگامی که بالشتک محافظ اطراف آنها دچار آسیب شود، درد پا را ایجاد می کنند. مسائل مختلفی می توانند پا را تحت تأثیر قرار دهد. بیماری هایی هستند …